Posts Tagged 'Microsoft Word'

Procedure: Plaag of Prima?

De afgelopen week ben ik twee keer aan het twijfelen gebracht. Wat gaat voor: regel of eigen inschatting?
Een keer bij de Bloedbank en een keer ’s avonds op het station.

Elke twee weken, op een vaste dag, geef ik bij de Sanquin- bloedbank bloed, dat heet Plasma Ferese.
Bij de aanmeldbalie  verwelkomen ze mij met “dag Meneer Ponneker, weer aan de linkerkant geven?”.
Ik ben dus een bekende donor. Maar ik moet mij wel legitimeren.
“Waarom, jullie weten toch wie ik ben?”.  Het staat in het protocol, zegt men dan.
“Oké, waarom vraagt u het aan mìj, u heeft mij herkend?”, is mijn wedervraag.
Om te weten wie u bent, is het antwoord.
“Eeh, dat weet u toch, want u verwelkomt mij met de juiste naam en u weet aan welke kant straks de afnamenaald erin moet?
En dan heeft men geen antwoord.
Het gaat mij niet om het antwoord of dat ik mijn rijbewijs laat zien, maar dat men het idee heeft dat àls het protocol gevolgd is, alles goed is. Nadenken is verder niet nodig….
Op het station dan.
’s Avonds hielden beveiligers een ingangscontrole.
Zonder geldig vervoersbewijs mocht niemand het station in. Voor Uw veiligheid roept de speaker om. Alleen al die mededeling doet mij over mijn schouder kijken.
Deze controle betekent dat mensen die iemand wegbrengen of ophalen geen enkele kans krijgen het perron op te gaan.
Er was een dame die zelfs haar autosleutels aan de beveiliger wilde afgeven, als ze maar even mee kon lopen met degene welke zij wegbracht.
Nee, was het antwoord. Geïrriteerd en teleurgesteld liep ze weg. Degene welke zij op de trein zette keek ook al niet meer vrolijk.
Ik vraag me af wat er zou zijn gebeurd als deze dame wel even mee mocht lopen. Zou ze een papiertje op het perron hebben gegooid? Foei, toch.

Ook hier schiet de handeling, toegangscontrole, het doel, veiligheid, compleet voorbij.
Het protocol biedt geen alternatief, dus waarom zet je er dan mensen neer?
Plaats dan een groot hek voor de ingang, met een paslezer, zonder legitimatie of geldig vervoersbewijs kom je het station of bloedbank niet binnen.
Geen ruimte voor discussie, maar als consument je weet waar je aan toe bent.
Wat doe ik ermee
Bij een teamtraining hebben mensen moeite hun routinedenken los te laten, want het werk moet nu eenmaal zo.
Als ik vraag naar nieuwe ideeën, initiatieven etc., dan is het stil.
De vragen die ik stel, zijn door een leidinggevende nooit gesteld, terwijl deze toch die rol heeft.
‘De regels’ of de ‘protocollen’ zijn verheven tot de waarheid.
Tja die kun je afvinken. En als iets is afgevinkt, `dan` is het goed. Hum.
Een protocol is onder meer gemaakt om veel voorkomende handelingen in goede banen te leiden. Maar een protocol betekent niet, dat nadenken verboden is.
Stel een vraag en zet je oren open voor het alternatief. Een protocol was ooit eens nieuw en fris.

Ik ben benieuwd hoe het met de dame op het station is gegaan.
Stel nou dat de NS de mogelijkheid biedt om een ‘Houdoe- en Hallokaartje’ te kopen. Je stapt niet op de trein, maar kan je vrienden wel uitzwaaien of binnenhalen.
Zal wel weer niet in het protocol passen.

ICT tip
MS word.
Wil je een tekstgedeelte  in één keer helemaal in hoofdletters:
Selecteer dat tekstgedeelte en toets dan tegelijkertijd:
De drie toetsen: <CRTL> – <SHIFT> en a- toets.

Advertisement

Hebben we een ‘Leider/ Lijder’ nodig?

Prinsjesdag is voorbij. Het meestgehoorde commentaar op de troonrede was dat de visie mist. “Waar moeten we naartoe?”, hoorde ik steeds.

Dat klinkt alsof we zitten te wachten op een grote baas. Een baas die tegen het hondje zegt: “kom we gaan naar buiten”. Hond volgt, want Baas weet. Baas denkt, Hond doet.

Maar zijn we niet onze eigen baas? Als je blijft wachten op actie van een ander, dan krijg je nooit wat je graag wenst.
Je dromen ken je zelf, dus om van een droom een daad te maken, moet je zelf in actie komen. Je eigen wil ( je baasje) is je beslisser. Je leidt jezelf naar het doel. Blijf je wachten op iets, dan lijdt je in stilte. Niet leuk.

Dus neem de leiderschap over je eigen leven. Begin gewoon en kijk waar het wringt met de omgeving. Wees dus niet bang om te proberen, want anders verandert niks.
Denken dat iets toch niet gaat, is gebaseerd op sentiment van vroeger. Ooit ben je gevallen met fietsen, en daarna fiets je nooit meer? Dat kost je dan geld, want je moet dan lopen, of een taxi betalen. Zonde van de centen. Sentiment wordt Centiment. Oude ervaringen kosten dus geld, of het loslaten levert geld op. Je lijdt onder ‘ooit’. Met leiderschap over jezelf kies jijzelf of iets centen kost of oplevert.

Wat doe ik ermee

Ooit hoorde ik op een laat tijdstip in de kroeg “Niet mauwen, maar bouwen”. Ik vertaalde dit met dat ik niet moet denken of anderen wat gaan doen, maar dat ik zelf gewoon moest proberen.
Soms kost zo’n actie me wat centjes, maar veel vaker levert met het de voldoening ( en centjes) van een geslaagd idee. En als ik me geslaagd voel, heb ik mee energie. Dat vertaalt zich in weer nieuwe ideeën. Ik hou mijzelf dus in stand. En daar ben ik niet slechter van geworden
Omdat delen vermenigvuldigen is ( denk daar maar eens over na) heb ik met twee anderen een cursusopzet gemaakt. Want waarom mijn kennis en ervaring voor mijzelf houden? Kijk eens op www.leiderschapcentiment.nl .

ICT tip

Je kunt in Word synoniemen voor een woord weergeven door het woord te selecteren en vervolgens op SHIFT F7 te drukken.

Kennismakingspresentatie. Wie is de mens achter de cursist

Hè nee, weer een voorstellingsrondje”. Die zin heb je wel eens gehoord bij het begin van een bijeenkomst of cursusdag, wanneer een groep onbekenden ‘moet’ vertellen wie ze zijn.
Om te voorkomen dat je plichtmatig iedereen afgaat en men nauwelijks luistert wat de ander zegt probeer dan eens een kennismakingspresentatie.
De cursist kent de materie, immers het gaat over zichzelf. Gericht vertellen wie en wat je bent.
Dat is dus wat anders dan “Hallo ik ben Els en ik woon …”.

Je cursist houdt een presentatie van 1 minuut en vertelt daarin:
•    Wat is mijn functie
•    Wat kenmerkt mij?
•    Waarom ben ik hier?
Twee anderen observeren en geven elk heel kort ( 1 minuut) aan wat zij gehoord en  begrepen hebben.

Tweeledig doel: de cursist oefent voor een groep en krijgt terug wat van zijn presentatie is blijven hangen.

Tijdsduur: 3 minuten per cursist

Wat doe ik ermee
Altijd ben ik nieuwsgierig naar wie de mens achter de cursist is. Maar bij een gewoon kennismakingsrondje krijg ik maar weinig te zien en heeft niet iedereen hetzelfde podium.
Door zo’n korte presentatie zie ik van iedereen eenzelfde basisinfo. En de cursistengroep zit op een speelse wijze gelijk in de training.

ICT tip
Microsoft Word.
Selecteren. Je kunt met je muis een woord, regel- of alineadeel selecteren.
Wanneer je je muis minder wil gebruiken, selecteer je met toetsencombinaties.
Het is een combinatie van twee (of drie toetsen) toetsen.

  • Zorg dat de cursor op de plek staat waar je wil beginnen; dan:
  • De Shift toets en…

•    Selectie letters of woord : pijltje naar rechts ( of links, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie woord of woorden: CTRL toets en pijltje naar rechts ( of links, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie zin of alinea: END toets ( of Home, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie alinea: END toets en dan pijltje naar beneden

Meer Word? Kijk op:

Drie communicatieniveaus PIP

Conflicten ontstaan vaak omdat mensen zich miskent of niet gehoord voelen.
Kijk maar eens om je heen; je hoort veel onvrede.
Niet zozeer dat de wereld zo vreselijk is, maar omdat mensen niet (goed) weten waar ze met hun onvrede terechtkunnen. Of omdat zij vinden dat het te lang duurt voordat gereageerd is op opmerking of klacht.

In overlegsituaties en teams is het dus prettig wanneer communicatielijnen voor iedereen duidelijk zijn. En dat men zich thuis voelt.
Drie communicatieniveaus
PIP
•    Proces
•    Inhoud
•    Procedure
Deze drie dienen in balans te zijn.
Het proces en de procedure zijn op orde, wil je dieper op de inhoud in gaan.
Zorg voor een helicopterview, dan hou je overzicht.
Mensen ‘vechten’ conflicten vaak op inhoudsniveau uit, terwijl het proces en de procedure niet op orde zijn.

Proces ( “Hoe doen we dit samen?)
•    Macht
•    Omgangsvormen
•    Verhoudingen
•    Sfeer
•    Energie
•    Emotie
Inhoud ( het “WAT”)
•    Argumenten
•    Feiten
•    Kennis
•    Standpunten
Procedure (“Structuur”)
•    Voorzitter
•    Notulen
•    Afspraken
•    Agenda
•    Tijd

Zie ook besluitvorming: BOB
Volgende keer: Communicatie Ontvangers en Zenders

Wat doe ik ermee
Hoewel ik een stevige discussie niet uit de weg ga, is het een energievreter en ik schiet er niks mee op. Daarnaast biedt structuur, waar dan ook, een vruchtbare en inspirerende omgeving. Wanneer ik in teams zie dat het ‘samen maken we het’- gevoel op de achtergrond zit, gebruik ik de PIP om uit te vlooien waar zaken voor het team niet duidelijk zijn. Vaak wordt veel gediscussieerd over niet zo relevante zaken; dan blijk dat vaak dat het proces ( hoe zullen we het doen?) en de procedure ( structuur) niet voor alle teamleden er hetzelfde uit te zien. Heb ik deze goed voor ogen, dan gaat de discussie over de essentie: de inhoud.

ICT tip
Microsoft Word
Wil je in een word document iets zoeken, vervangen of ergens naartoe springen ( bij grote documenten), toets dan de F5 toets. Een pop upschermpje verschijnt met deze keuze.

Wat is Observeren, een oefening

Vorige week vertelde ik over de achtergronden van Observeren.

In deze blog een oefening met vijf observatievormen
De vormen zijn:
• Gestructureerde observatie;
• Ongestructureerde observatie;
• Next best observation;
• Restricted observation;
• Interactieve observatie.

Verdeel de cursusgroep in tweeën.
Een helft observeert, de andere helft voert een opdracht uit die ongeveer 8 minuten duurt. Wat voor opdracht maakt niet zoveel uit, als men maar als team bezig is ( en natuurlijk gericht op de trainingsvraag).

In de andere helft kiest elke deelnemer een observatiewijze uit, de keuze van observatie is afhankelijk van welk vraag, probleem, oid. je boven tafel wil krijgen.

  1. Gestructureerde observatie. Kijk om de 2 minuten naar de groep en schrijf op wat de te observeren personen in de groep op dat moment doen.
  2. Ongestructureerde observatie Kijk en schrijf op wat je denkt dat belangrijk is in relatie tot je opdracht.
  3. Next best observation Observeer en leg vast wat de persoon doet die reageert op de persoon die je observeert.
  4. Restricted observation Stel van tevoren een lijst op met handelingen of gebeurtenissen die naar jouw mening plaats zullen vinden en turf hoe vaak deze gebeurtenissen daadwerkelijk voorkomen.
  5. Interactieve observatie Neem deel aan de activiteit en schrijf achteraf op wat je is bijgebleven in relatie tot je opdracht. Bij deze laatste stapt dus iemand uit de Observantengroep over naar de opdrachtgroep.
  • De observanten hebben 2 minuten om voor te bereiden.
  • Dan gaat de opdrachtgroep aan de gang en voeren de observanten hun observatie uit.
  • Na de acht minuten vertelt elke observant zijn observatie.

Als resultaat zie je dat alle verschillende observatiewijzes specifieke aspecten uit de groepsopdracht hebben gehaald. Hiermee maak je inzichtelijk dat hetgeen men waarneemt afhankelijk is van de voorbereiding.

Wat doe ik ermee?
Deze oefening gebruik ik wanneer een team wat langer met elkaar werkt. “We weten alles van elkaar”. Deze oefening geeft de cursisten verrassende inzichten in zijn team. En ik vind het leuk om deze verrassing te mogen observeren ( ongestructureerd).

ICT tip
Mircosoft Word
Als je de tekengrootte van geselecteerde tekst wilt wijzigen, druk je op CTRL+] (groter) of CTRL+[ (kleiner).

Observeren vijf vormen

Omgang met elkaar wordt beïnvloed door waarneming.
De manier waarop iemand reageert hangt voor een groot deel af van waarnemingen. Hij observeert en doet dan wat. De zon schijnt en je pakt je zonnebril, of neemt een dag vrij.
Een lange omschrijving van Observeren luidt:
“De doelgerichte en systematische waarneming van gedragingen van één of meerdere personen of van een gebeurtenis, met de bedoeling het waargenomene te beschrijven en samen te vatten.”
Pffff.
Oké, stapje terug:
Waarom observeren we:
•    Het is een hulpmiddel om iemand beter te leren kennen;
•    Het is een hulpmiddel om bepaalde problematiek nader te onderzoeken en zo de achtergronden van het gedrag te achterhalen;
•    Het  kan gebruikt worden als informatieoverdracht naar anderen;
•    Het is een manier om je eigen aanpak te toetsen.

Er zijn vijf generieke vormen van observeren:
•    Gestructureerde observatie;
•    Ongestructureerde observatie;
•    Next best observation;
•    Restricted observation;
•    Interactieve observatie.

Volgende week meer uitleg en een oefening met Observeren
Wat doe ik ermee
Met gericht observeren zien cursisten vaak dingen bij anderen die ze nog nooit hadden opgemerkt.
Ook bij teamgenoten welke zij al lang kennen. Juist omdat zij het zelf ontdekken, blijft die observatie lang bij.

ICT tip
Microsoft Word
Met de functietoets F7 start je de spellingscontrole in Word.


Pontrain zastáva živé tréningy skupinovej dynamiky a teambuildingu a koučing začínajúcich podnikateľov: čo teraz!. Blog Pontrainu ponúka argumenty z oblasti koučingu a skupinovej dynamiky. Pontrain sa chce deliť o poznatky, prezentovať dojmy a prispieť k inovovaniu a vylepšovaniu metodík. Každý blog hovorí o jednej téme, čo s ňou robí Pontrain a čo môžete urobiť vy.

Linkedin

Twitter

Facebook

Website Pontrain.nl


%d blogerom sa páči toto: