Archive for the 'Activiteit' CategoryGesprek leiden Korte Incidentmethode

Soms heb je, of een cursist, een probleem/ uitdaging, waar je lang over peinst. En dan heb je nòg geen oplossing. Dan kun je (bijvoorbeeld  in je team) de incidentmethode gebruiken.
Het is een manier van raad geven aan elkaar, waarbij  de inbrenger van de situatie ideeën van door medeteamledengroepsleden krijgt.  De inbrenger kiest daarna welke ideeën/tips het beste passen bij zijn situatie en persoon.

Voorwaarden wanneer je dit gebruikt

 •      Duidelijke structuur die scherp bewaakt wordt;
 •      Ruimte voor ideeën zonder erover te oordelen;
 •      De keuze ligt bij de persoon die de situatie inbrengt;
 •      Ieder zet  zijn/haar ervaring en deskundigheid in;
 •      Stimuleer om helder en kernachtig te vertellen.

Structuur
Bij de incidentmethode heb je de volgende zes rondes:
1.    De inbrenger/ster van de situatie vertelt waar het om gaat, zo compleet mogelijk, maar wel kernachtig.
2.    De anderen mogen vragen stellen over zaken die hen niet duidelijk zijn of vragen naar informatie die ze missen.
Let op: niet oordelen en nog geen oplossingen geven.
3.    Denkronde:  ieder denkt na over mogelijke oplossingen (hoe heb je dit ooit aangepakt? hoe zou je dit aanpakken?).
4.    Ideeën uitspreken: de inbrenger/ster van de situatie noteert ze voor zichzelf.
Let op: geen discussie; je mag wel vragen stellen ter verduidelijking.
5.    De inbrenger/ster geeft aan welke oplossingen of ideeën hem/haar liggen, welke hij/zij wil gaan toepassen.
6.    Eventueel bespreken hoe je dit kunt aanpakken en uitproberen.
Je kunt ook elkaar voordoen hoe je zoiets zou aanpakken.

Wat doe ik ermee
Tijdens een training komen situaties uit de werksituaties naar voren. Die wil men graag bespreken.
Deze activiteit stuurt de groep naar oplossingen, op een manier waarbij men zakelijk tot een bruikbaar en vaak verrassend  idee komt.

ICT tip
Microsoft Power Point
Een paar handige sneltoetsen tijdens een powerpointpresentatie.
Wanneer je geen muisaanwijzer gebruikt, maar achter een toetsenbord zit:

 • F5         Start de presentatie.
 • F1         Toon de beschikbare commando’s in de Presentatie Modus.
 • N, ENTER, PAGE DOWN, PIJL RECHTS, PIJL OMLAAG of SPATIEPresenteer de volgende animatie of ga naar de volgende slide.
 • P, PAGE UP, PIJL LINKS, PIJL OMHOOG, of BACKSPACE
 • Presenteer de voorafgaande animatie of ga naar de vorige slide.
 • nummer+ENTER     Ga naar slide nummer ..
 • Z of .         Geef een zwart scherm weer, of ga terug naar de slide show vanaf het zwarte scherm.
 • W of ,         Geef een wit scherm weer, of ga terug naar de slide show vanaf het witte scherm.
 • S of +         Stop of herstart een automatische slide show.
 • ESC of CTRL+BREAK     Beëindig een slide show.
 • 1+ENTER     Ga terug naar de eerste slide.

Gesprek leiden een simpele oefening

In een gesprek met meer dan twee personen is het soms moeilijk om iedereen aan bod te laten komen.
Een paar handvatten voor de gespreksleider:
•    Zorg dat iedereen luistert naar elkaars argumenten en er iets mee doet
•    Zorg voor een echte discussie zodat ideeën binnen de groep kunnen groeien
•    Vat de (verschillende) argumenten samen
•    Houd de lijn van de discussie vast, voorkom ellenlange, niet relevante zijsporen.
•    Formuleer de conclusie helder en duidelijk en verifieer of iedereen het er mee eens is, “dit hebben we afgesproken”.

Probeer het eens uit met de volgende casus.
Verdeel de groep in drieën:
1.    Één gespreksleider ( dat is dus 1 persoon);
Twee groepjes
2.    “Voor”- groep
3.    “Tegen”-  groep
Casus:
Tijdens het bedrijfsuitje “verzamelen”  collega’s (souvenir-) glazen en straatnaambordjes om jullie nieuwe kantoorruimte  op te vrolijken
Voor: Geef goede argumenten waarom dat dit acceptabel is, het is immers zo’n mooie versiering en die dingen zijn toch niet duur dus dan kun je ze gewoon meenemen.
Tegen: Geef goede argumenten waarom dit niet acceptabel is, het is immers je eigendom niet, en dus ontvreemding.

Vijf minuten voorbereidingstijd, vijf minuten uitvoering, dan nabespreking. In de nabespreking gebruik je de genoemde handvatten. Kijk maar eens hoe het loopt.

Wat doe ik ermee
In een groep zitten mensen met verschillende belangen, interesses en passies. De één formuleert beter en makkelijker dan de ander.
Wanneer de groep weinig oog heeft voor de ander en de gespreksleider ziet als scheidsrechter, laat ik de groep wel eens oefenen met deze casus. Daarna kan het ‘echte’ onderwerp besproken worden. De groep houdt dan veel meer rekening met de ander en een goed resultaat is dan snel bereikt.

ICT tip
Microsoft Word
Wil je een deel van een tekst snel in kleine hoofdletters zetten;
Selecteer die tekst en  kies dan de toetsencombinatie ( 3 toetsen tegelijk):
en de letter K

Conflicthantering Omgang

Hoe kom je uit een conflict?
In de vorige blog noemde ik vier manieren om met conflicten om te gaan.
•    Ontlopen
•    Compromis zoeken/ samenwerken
•    Toegeven
•    Doordrukken

De manier die je kiest is afhankelijk van wie jezelf bent, maar ook de omstandigheden.
En vergeet niet:
Wie tegen zijn wil wordt overtuigd, denkt er nog precies hetzelfde over. Een nieuw conflict is dus in de maak.

Zorg dat je goed voor ogen hebt wat je wil en waar je je bevindt, voordat je naar een oplossing werkt.
Kenmerken van situaties waarbij de conflicthanteringsstijlen het meest effectief zijn
Ontlopen
1.    Het onderwerp is onbelangrijk.
2.    Je ziet geen kans je doel te bereiken.
3.    De mogelijke kosten wegen niet op tegen de mogelijke baten.
4.    De ander is een heel onredelijk persoon, en het zal zeker uitlopen op ruzie.
5.    Je wil het conflict even uitstellen, om allebei af te kunnen koelen, of om meer informatie te verzamelen, of om meer macht te verkrijgen, of omdat dit een ongunstig moment is (bijvoorbeeld
omdat de kinderen erbij staan).
6.    Een derde persoon kan het conflict effectiever hanteren.
7.    Hetgeen waar het meningsverschil over gaat heeft een onderliggende oorzaak; het conflict gaat eigenlijk over iets diepers.

Voordeel: je steekt er geen energie in.
Nadeel: Vermijden is geen verstandige strategie als je privé of zakelijk ook na het conclict met de ander te maken hebt. Het conflict blijft gewoon liggen en kan op ieder ander moment weer opspelen.

Compromis zoeken- samenwerken
1.    Je hebt begrip voor elkaars standpunt, en allebei de standpunten zijn belangrijk.
2.    Je bent afhankelijk van elkaar. Je moet het allebei eens zijn met de oplossing om er samen mee verder te kunnen gaan.
3.    Er is voldoende tijd en energie beschikbaar.
4.    Jullie zijn allebei positief gemotiveerd om de onderlinge relatie te verbeteren.
5.    Je twijfelt erover wie van jullie gelijk heeft, het probleem is te complex.

Voordeel: je werkt naar een resultaat waar jullie je beiden in kunnen vinden.
Nadeel: je komt niet altijd tot een optimale oplossing, het is een compromis.

Toegeven
1.    Er moet snel wat gebeuren.
2.    Jij vindt het onderwerp onbelangrijk.
3.    Je hebt ongelijk of je weet er niet genoeg van.
4.    Je wil krediet opbouwen bij de ander, zodat hij later bij dingen die voor jou belangrijk zijn toe zal geven, of je wil gewoon in een positief blaadje komen.
5.    Je denkt dat je toch zal gaan verliezen als je doorzet. De ander heeft betere argumenten, kan het beter brengen, of heeft meer macht (bijvoorbeeld omdat ze in de meerderheid zijn).
6.    Je denkt dat de inhoud van het meningsverschil voor de ander belangrijker is dan voor jou.
7.    Je bent bang dat een conflict de relatie tussen jou en de ander zal benadelen, en deze relatie is belangrijk voor je, of de andere persoon is heel belangrijk (bijvoor-beeld een ouder).
8.    Je bent moe, en hebt geen zin om erover te twisten.

Voordeel: je bouwt er sociaal krediet mee op en bewaart er de vrede mee.
Nadeel: soms kan het aanpassen minder handig zijn: dan laat je je iets in de maag splitsen waar je niet achter staat. Mensen die niet zo assertief zijn, kiezen vaak voor toegeven als strategie.

Doordrukken
1.    Er moet snel wat gebeuren.
2.    Het onderwerp is heel belangrijk voor je.
3.    Je weet heel zeker dat je gelijk hebt en de ander niet.
4.    Je denkt dat je het conflict zal winnen, want je hebt betere argumenten, of je hebt meer macht.
5.    Het is niet leuk, maar het moet nu eenmaal gebeuren.
6.    Wat de nader nastreeft is gevaarlijk.
7.    Je wil niet toegeven omdat de ander altijd zijn mening doordrukt.

Voordeel: je hebt grote kans gelijk te krijgen, je houdt volledig vast aan je eigen belang.
Nadeel: Vechten is geen handige strategie als je later nog wilt samenwerken. Bovendien kun je het alleen doen als je degene bent met de meeste machtsmiddelen tot je beschikking. Vechten is vaak een vaste stategie voor mensen die niet assertief zijn, maar agressief.

Wat doe ik ermee
Door deze manieren voor ogen te houden, vermijd ik situaties waar ik later spijt van heb. “Even tot tien tellen”, en tijdens het tellen kiezen voor een geschikte manier, helpt en zorgt dat de angel uit een conflict gaat.

ICT tip
Microsoft Ecxel
Navigeren tussen tabbladen:
Zitten in een Excelsheet meerdere tabbladen en wil je van de een naar de ander, da hoef je niet steeds met je muis te klikken.
Toets tegelijkertijd de <CTRL> en <Page Down> toets om  een tabblad  (naar rechts) verder te gaan;
Toets tegelijkertijd de <CTRL> en <Page Up> toets om een tabblad terug (naar links) te gaan.

Kennismakingspresentatie. Wie is de mens achter de cursist

Hè nee, weer een voorstellingsrondje”. Die zin heb je wel eens gehoord bij het begin van een bijeenkomst of cursusdag, wanneer een groep onbekenden ‘moet’ vertellen wie ze zijn.
Om te voorkomen dat je plichtmatig iedereen afgaat en men nauwelijks luistert wat de ander zegt probeer dan eens een kennismakingspresentatie.
De cursist kent de materie, immers het gaat over zichzelf. Gericht vertellen wie en wat je bent.
Dat is dus wat anders dan “Hallo ik ben Els en ik woon …”.

Je cursist houdt een presentatie van 1 minuut en vertelt daarin:
•    Wat is mijn functie
•    Wat kenmerkt mij?
•    Waarom ben ik hier?
Twee anderen observeren en geven elk heel kort ( 1 minuut) aan wat zij gehoord en  begrepen hebben.

Tweeledig doel: de cursist oefent voor een groep en krijgt terug wat van zijn presentatie is blijven hangen.

Tijdsduur: 3 minuten per cursist

Wat doe ik ermee
Altijd ben ik nieuwsgierig naar wie de mens achter de cursist is. Maar bij een gewoon kennismakingsrondje krijg ik maar weinig te zien en heeft niet iedereen hetzelfde podium.
Door zo’n korte presentatie zie ik van iedereen eenzelfde basisinfo. En de cursistengroep zit op een speelse wijze gelijk in de training.

ICT tip
Microsoft Word.
Selecteren. Je kunt met je muis een woord, regel- of alineadeel selecteren.
Wanneer je je muis minder wil gebruiken, selecteer je met toetsencombinaties.
Het is een combinatie van twee (of drie toetsen) toetsen.

 • Zorg dat de cursor op de plek staat waar je wil beginnen; dan:
 • De Shift toets en…

•    Selectie letters of woord : pijltje naar rechts ( of links, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie woord of woorden: CTRL toets en pijltje naar rechts ( of links, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie zin of alinea: END toets ( of Home, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie alinea: END toets en dan pijltje naar beneden

Meer Word? Kijk op:

Wat is Observeren, een oefening

Vorige week vertelde ik over de achtergronden van Observeren.

In deze blog een oefening met vijf observatievormen
De vormen zijn:
• Gestructureerde observatie;
• Ongestructureerde observatie;
• Next best observation;
• Restricted observation;
• Interactieve observatie.

Verdeel de cursusgroep in tweeën.
Een helft observeert, de andere helft voert een opdracht uit die ongeveer 8 minuten duurt. Wat voor opdracht maakt niet zoveel uit, als men maar als team bezig is ( en natuurlijk gericht op de trainingsvraag).

In de andere helft kiest elke deelnemer een observatiewijze uit, de keuze van observatie is afhankelijk van welk vraag, probleem, oid. je boven tafel wil krijgen.

 1. Gestructureerde observatie. Kijk om de 2 minuten naar de groep en schrijf op wat de te observeren personen in de groep op dat moment doen.
 2. Ongestructureerde observatie Kijk en schrijf op wat je denkt dat belangrijk is in relatie tot je opdracht.
 3. Next best observation Observeer en leg vast wat de persoon doet die reageert op de persoon die je observeert.
 4. Restricted observation Stel van tevoren een lijst op met handelingen of gebeurtenissen die naar jouw mening plaats zullen vinden en turf hoe vaak deze gebeurtenissen daadwerkelijk voorkomen.
 5. Interactieve observatie Neem deel aan de activiteit en schrijf achteraf op wat je is bijgebleven in relatie tot je opdracht. Bij deze laatste stapt dus iemand uit de Observantengroep over naar de opdrachtgroep.
 • De observanten hebben 2 minuten om voor te bereiden.
 • Dan gaat de opdrachtgroep aan de gang en voeren de observanten hun observatie uit.
 • Na de acht minuten vertelt elke observant zijn observatie.

Als resultaat zie je dat alle verschillende observatiewijzes specifieke aspecten uit de groepsopdracht hebben gehaald. Hiermee maak je inzichtelijk dat hetgeen men waarneemt afhankelijk is van de voorbereiding.

Wat doe ik ermee?
Deze oefening gebruik ik wanneer een team wat langer met elkaar werkt. “We weten alles van elkaar”. Deze oefening geeft de cursisten verrassende inzichten in zijn team. En ik vind het leuk om deze verrassing te mogen observeren ( ongestructureerd).

ICT tip
Mircosoft Word
Als je de tekengrootte van geselecteerde tekst wilt wijzigen, druk je op CTRL+] (groter) of CTRL+[ (kleiner).

Bemoei- of regietoneel, voorbeeld

Wanneer  tussen teamleden onderling en hun leidinggevende geen vertrouwen is, dan gaat veel energie verloren aan misverstanden, irritaties en andere performanceverlagende ‘grollen’.
Tijdens een teambuildtraining kan dan, als onderdeel van het kweken van begrip voor elkaars positie, een bemoeitoneeloefening plaatsvinden.

Soms past het in zo’n training om situaties uit te beelden.  Geen rollenspel, dat kan averechts werken in een instabiele teamsituatie. Rollenspel kunnen namelijk soms verschrikte reacties oproepen, en dat kun je op zo’n moment niet gebruiken. Bemoeitoneel zet iets in beweging.  Het brengt discussies op gang zodat  een andere manier van werken gaat leven. Zo kan vertrouwen herwonnen worden. En daarbij komen zowel voor- als nadelen aan bod.

Zie de blog van vorige week over wat achtergronden van bemoeitoneel.

Bemoeitoneel:
Alles dat je nodig hebt zijn twee personen (acteurs) die de werksituatie naspelen.
De cursisten zijn actief betrokken maar ‘spelen’ zelf niet mee.
De eerste keer wordt de situatie in zijn geheel gespeeld. Deze situatie escaleert.
De tweede keer dat de situatie wordt gespeeld, mogen de cursisten op een van tevoren bepaalde acteur,  ingrijpen.
Zij geven tijdens het naspelen aan wat die acteur moet zeggen. De acteur gebruikt deze aanwijzing en volgt deze indien mogelijk zo letterlijk mogelijk op. De cursist leert hoe hij/zij een  situatie kan sturen, en hoe hij/ zij duidelijk kan formuleren om een verandering te bewerkstelligen. Deze observatie kan de cursist gebruiken in de werksituatie.
Ter voorbereiding maak je, in overleg met de klant, een script. Dit is gebaseerd op informatie uit de werkwereld van het team. Het dient herkenbaar te zijn, met ruimte voor humor en herkenning.

Hieronder een voorbeeldscript bij een sportclub, waar het bestuur en team niet dezelfde taal spreken.. Zo’n soort situatie heeft iedereen wel eens meegemaakt waarbij twee mensen langs elkaar heen praten.
Leider jeugdteam (L) – Bestuur (B)

Gesprek vindt plaats tussen een bestuurslid en een leidinggevende, net na of tijdens een vergadering.

B:    We hebben namens het bestuur besloten dat jullie hier volgende week na het kampioensfeest niet kunnen overnachten in verband met de ontbrekende brandpreventiemiddelen.
L:     Ja, wat is dat nou voor een gezeik. We hebben het de vorige keer toch ook gewoon gedaan?
B:    Ik kan me je reactie voorstellen, maar we hebben het er in het bestuur nog eens over gehad en we vinden het toch geen veilig idee.
L:    Wat weet jíj nou van overnachtingen in het clubgebouw? We stoken echt geen barbecue binnen, hoor.
B:    Dat doet er niet toe. Het clubgebouw voldoet niet aan de veiligheidsvoorschriften en wij zijn verantwoordelijk voor ieders veiligheid, dus er wordt niet overnacht. En daarmee basta.
L:      Ja zeg, wat een gezeik altijd! Van het vorige bestuur had het wel gemogen.
B:    Ja, daarom is dat bestuur ook weg.
L:     Helaas wel ja. En waar moeten we nu naar toe? Bij jouw in je achtertuin ofzo?
B:    Ja, ho eens. Ík kan er niets aan doen dat jullie pas zo laat je overnachtingen regelen!
L:     Zo láát?! We hebben het vorige week al aangekaart! Jullie zijn gewoon een stelletje zeikers.
B:    Vorige week is dus te laat hè! Dat zie je maar weer. De afspraak hieromtrent is duidelijk.
Afspraak is afspraak. Einde discussie!
L:     Je bekijkt het maar! Wij gaan hier gewoon overnachten volgende week. En we laten ons niet door jou of wie dan ook tegen houden. Anders kom je maar mooi zelf tegen de kinderen vertellen dat we door jullie muggenzifterij het weekend niet door kunnen laten gaan!
L loopt kwaad en mopperend weg.

Wanneer het script nog eens wordt gevolgd, kunnen je cursisten ingrijpen op het jeugdteamlid. Dus bijv. bij de eerste, ipv. “Ja zeg, wat een gezeik altijd…”, “Hoe kunnen het dan wel doen?”. De ander, Bestuurslid, zal dan wat anders zeggen, waardoor de situatie beheersbaar blijft.

 • Je cursisten zien dan veranderend gedrag, zonder dat ze zelf moeten deelnemen aan de discussie.
 • De acteurs leiden de discussie, en geven feedback. De trainer blijft op de achtergrond en observeert.

Wat doe ik ermee

Één levende situatie zegt meer dan 10 sheets. Cursisten zien voor hun neus een situatie kantelen, de acteurs leiden na de gespeelde situatie de discussie achteraf. En geven aan wat zij vonden van de suggesties bij de ingrepen.
Ik kan observeren en waar nodig aanvullen en terugkoppelen naar eerdere trainingsonderdelen. Daarnaast kan ik de veranderingen reguleren en het contact met de acteurs houden, op haalbaarheid van de aanwijzingen/ veranderingen van het publiek
Ik laat bemoeitoneel altijd een onderdeel zijn van een cursus, dus geen op zichzelf staand dagdeel. Dat blijft niet hangen.

ICT tip
Voor Microsoftgebruikers die Windows 7 gebruiken:
Een site die je vaak gebruikt kun je aan de taakbalk onderin je scherm vastmaken. Zo maak je een snelkoppeling van een site.
Hoe:
Open in je Internet Explorer de gewenste site.
Klik dan op het tabblad en sleep dit tabblad naar je taakbalk. Een klein icoontje van die site verschijnt en blijft daar, ook als je de browser afsluit.
Weghalen: klik rechts op het icoontje en klik op de tekst: “Dit programma losmaken van de taakbalk”.

Activiteiten in trainingen

Waar haal je activiteit- ideeën vandaan?
Op internet, in en via social media, is een overvloed aan kennis te vinden.
Maar wat is geschikt?
Een activiteit die je al kent of een nieuwe, voor jou nog onbekende?
Bij een bekende activiteiten (die je dus altijd doet) ligt de automatische piloot op de loer waarbij je de cursisten geen recht doet.
Een onbekende activiteiten vereist meer voorwerk, maar geeft nieuwe energie aan je training.
Om een geschikte activiteit te vinden, moet je het WAT weten:

•    wat  het doel van training is;
•    wat voor cursistengroep getraind wordt;
•    wat past bij jezelf;
•    wat het moment van de training is wanneer de activiteit uitgevoerd wordt.

Heb je dit voor ogen, dan pas begin je met gericht zoeken of zelf wat verzinnen. Je weet meer dan je denkt.

Een hulpje in het zoeken en vinden is de volgende HOE– lijst:
•    Hoe is je tijdsopbouw;
•    Hoe wil je je onderwerp introduceren;
•    Hoe is je theoretische onderbouwing;
•    Hoe is je Overdrachtswijze en methodiek.

Succes.

Wat doe ik ermee
Wanneer ik een training voorbereid, buitelen allerlei ideeën over elkaar heen. Want het is inspirerend om wat goeds neer te zetten en mijn opdrachtgever behoort kwaliteit te krijgen.
Door in deze stappen tot mijn doel te komen, weet ik dat de training  levendig en uitdagend is.

ICT tip
Internetzoektip (google).
Typ na je zoekterm:
een spatie en dan pdf .
Google levert dan pdf-documenten waar je zoekterm in voorkomt, ipv. alle siteteksten waar je zoekterm ergens is genoemd.

Zit niet stil

Groepen wil je graag in beweging houden. Of dat nu een cursistengroep, een team of een ‘kudde’ kinderen op de camping tijdens een regenbuitje is (niet voor te stellen met het huidige zomerweer, maar je weet maar nooit). Deze  activiteiten doen het goed tijdens de vakantie (camping strand, bos ), maar zijn ook prima toe te passen tijdens cursussen. De inleiding pas je aan op de leeftijd van de groep, maar de activiteit blijft hetzelfde.

Doel: Actief bezig zijn om in korte tijd een doel bereiken; met een competitief element.

Spinnenweb
Elk teamlid moet door een gat in een vooraf gespannen spinnenweb van touw, één voor één.
Het ’spinnenweb’ is een (aantal) touw(en) dat kriskras heen en weer tussen twee bomen of palen is gespannen. Daar ze elkaar steeds kruisen krijg je ‘gaten’ waartussendoor je van de ene naar de andere kant moet weten te komen. Zie de plaatjes.
Elk gat mag slechts één maal gebruikt worden. Indien een lid het web raakt krijgt hij/zij strafseconden.
Vernuft is belangrijker dan brute kracht.
Materiaal: touw en twee bomen of palen waartussen het spinnenweb is geweven.

Autobandparcours
Het team moet snel een afstand parcours  heen en weer afleggen waarbij men niet buiten  autobanden mag staan. Het team gaat per teamlid één voor één heen en weer. De tijd wordt gemeten.

Materiaal: Losse autobanden, stopwatch of mobieltje.

Spijkerpoepen
Een spijker in een leeg flesje te krijgen. Bind de spijker vast aan het uiteinde  van het touw. . De  andere kant van het touw maak je vast aan de achterkant van de broek van het teamlid. . Het teamlid moet  gehurkt, zonder gebruik te maken van iets anders dan heup-, middel- en bovenbeenbewegingen, de spijker in de fles ‘poepen’.
Materiaal: Stukje touw, een spijker en een (bier)fles(je).

Plank staan
Het gehele team moet met zoveel mogelijk mensen op een plaat staan van 50 * 50 cm.
De groep krijgt één minuut om het ‘droog’ voor te bereiden, en moet dan in maximaal dertig seconden in één keer de gehele groep op de plaat krijgen.
Geen try and error. Staat iemand per ongeluk op de grond dan krijg je strafpunten. Je kunt dit met meerdere teams tegelijk doen. Het team dat het eerste klaar is krijgt bonuspunten.
Materiaal: Plaat of krant van 50*50 cm.

Wat doe ik ermee
Soms heeft een groep even een uitlaatklep nodig. Om spanning af te schudden, lunchkruimels weg te werken, verveling te verdrijven, noem maar op. Dan doe ik een ogenschijnlijk nergens mee te maken hebbend tussendoortje. Resultaat: de groep is wakker, beweegt en wil meer.

ICT tip
Tabbladen in webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome)
Je webbrowser (waarmee je nu deze blog leest) heeft tabbladen. Staan meerdere tabbladen open –  dus je hebt diverse sites open staan – dan kun je met een muisklik op het gewenste tabblad klikken.
Maar dat kan ook met een toetsencombinatie: Toets tegelijkertijd de CTRL toets en de TAB toets. Zo ‘wandel’ je van het ene tabblad naar het volgende, zonder steeds met de muis te moeten klikken.

Topic exploratie IceBreakers (Verkenners)

De IJsbreker is een prettige startmanier voor trainingen.
Het opent de weg naar een effectieve en open training. Maar een slechte ijsbrekersessie een activiteit die de gehele training vervelend doorzeurt.
Wanneer het ijs gebroken is ( gesmolten), dan is er ruimte voor groei en bloei.

Er zijn vele soorten van ijsbrekers, geschikt voor verschillende soorten doelstellingen.
Bij deze een paar ‘Topic exploratie ‘ (Verkenners) en hoe ze kunnen worden toegepast.

Topic exploratie ijsbrekers worden gebruikt bij aanvang om een thema te verkennen,
om gelijke tred te houden met veranderingen en om cursisten opnieuw te betrekken bij een lopend programma.
En misschien zit er ook nog wat bij als vakantiekennismaking voor de buren op de camping of het huisje naast dat van jou.

Woord vereniging:
Deze ijsbreker helpt cursisten ontdekken wat de scope in een discussie is.
Maak hiervoor een lijst van woorden die betrekking hebben op het onderwerp of discussie.
Bijvoorbeeld in een workshop over gezondheid en veiligheid, vragen cursisten welke woorden of zinnen te binnen schieten in verband met “gevaarlijke materialen”.
De cursist kan suggereren: ‘gevaar’, ‘corrosief’, ‘licht ontvlambaar’, ‘waarschuwing’, ‘schedel en gekruiste botten’, enzovoort
Schrijf alle suggesties op het bord, en cluster deze per thema.
Zo haal je essentiële voorwaarden naar voren en overzie je de reikwijdte van de discussie (wat zit er in en wat niet).

Brandende vragen:
Deze ijsbreker geeft elke cursist de gelegenheid belangrijke vragen te stellen die men gedurende de training beantwoord verwacht te krijgen.
Dit kun je ook gebruiken om de relevante terminologie en reikwijdte te bespreken. Voorwaarde is om de vragen bij te houden, zodat je daar later in de training op teruggrijpt.

Brainstorm:
Brainstormen gebruik je als als re-energizer.
Als cursisten verzanden in details bij het oplossen van problemen, verander je hierdoor het tempo:
Een quick- fire brainstorm- sessie.
Stel de vraag hoe men hoe men problemen creëert in plaats van op te lossen.
Dit helpt cursisten om creatief denken en geeft de groep weer een nieuwe impuls als de vaart uit de groep is.

Oefening Kring met touw
Wordt gebruikt om de cursist uit de comfortzone halen
Cursisten staan in een kring met gezichten naar binnen, hebben de handen van buurman/vrouw vast. Een touw, einden aan elkaar geknoopt, wordt om de kring heen op de grond gelegd. De cursisten moeten het touw over hun hoofd in de kring krijgen, zonder dat ze hun handen loslaten.
Oefening eindigt wanneer touw in de kring is, maar duurt niet langer dan 5 min. Indien het niet lukt. Vragen waarom en of men het als groep nog eens wil proberen.
Materiaal: dik touw

Wat doe ik ermee
Ik hou van dingen doen en groepen levendig te houden.
En omdat tijdens een training er altijd indutmomenten zijn, is het leuk om deze oefeningen te doen om cursisten weer betrokken te maken. En wel op een manier dat iedereen weer fris is

ICT tip
MicrosoftExcel
Onderin de excelsheet staan de ‘tabs’ van de tabbladen standaard getiteld blad 1,2,3…. Om vlot een naam te veranderen klik je met je rechtermuisknop op het desbetreffende tabblad en kies dan in het popup schermpje Naam wijzigen. De letters in het tabje worden wit op een zwart veldje en je kunt de gewenste naam intypen.

Meer weten over Excel?

Kijk eens op:

Teambuilding Ice Breakers

IJsbrekers zijn een effectieve startmanier voor trainingen. De IJsbreker effent de weg voor een effectieve en open training. Een slechte ijsbrekersessie is tijdverspilling of erger, een activiteit die de gehele training vervelend doorzeurt.

Er zijn vele soorten van ijsbrekers, geschikt voor verschillende soorten doelstellingen.

Bij deze een paar ‘Team-building ijsbrekers’ en hoe ze kunnen worden gebruikt.

Team-building ijsbrekers worden gebruikt voor het bijeenbrengen van individuen die zich in een vroeg stadium van teamvorming bevinden. Dit kan de cursisten helpen beter te gaan samenwerken aan hun gezamenlijke doelen of plannen.

The Human Web:
Doel: Hoe staan cursisten in de groep onderling met elkaar in verband en hoe zijn deze van elkaar afhankelijk. Nodig: bol touw De trainer begint met een bol touw. Hij houdt een einde van het touw vast; geeft de bol aan een cursist en vraagt de persoon om zichzelf voor te stellen en zijn of haar rol in zijn organisatie. Zodra de cursist dit heeft gedaan geeft deze de touwbol door aan een andere cursist in de groep, maar…hij/zij houdt zelf de draad stevig vast. De bol rolt dus een stukje af. De cursist die de bol overhandigd krijgt, stelt zichzelf voor en moet beschrijven hoe hij zich verhoudt tot (of denkt te hebben) met de vorige cursist. Het proces gaat door totdat iedereen  zichzelf heeft voorgesteld en de touwdraad vasthoudt.De laatste geeft het restant van de bol weer aan de trainer. Om de onderlinge afhankelijkheid in het team te benadrukkende trekt de trainer vervolgens aan het touwdraad waardoor alle handen van de cursisten bewegen.

Ball Challenge:
Doel: Helpt het team zich te richten op gemeenschappelijke doelen, en het stimuleert samenwerking met anderen.
Nodig: bal
De cursitengroep vorm een kring, het is de opzet om een bal naar een ander te werpen waarbij hij/zij de naam noemt van die ander. De eerste paar keer zal men de bal gooien naar iemand van wie de naam al bekend is. Wanneer elke persoon in de groep ten minste een keer de bal heeft gegooid is het tijd om de uitdaging in te zetten. Dit is het zo snel mogelijk doorgeven van de bal rond alle leden van de groep. Neem de tijd op van deze ronde totdat alle namen zijn genoemd Daarna wordt de uitdaging scherper gezet door aan de groep vragen de voorgaande tijd te verbeteren. Complexer: laat de groep door elkaar heenlopen waarbij de bal naar elkaar wordt gegooid. Groep leert te werken als een team om een doel te halen.

Hoop, Vrees en Verwachting:
Doel: Groep weet wat meer van elkaar
. Uitvoeren wanneer de cursisten al een goed begrip van hun uitdaging als team hebben. Verdeel de groep mensen in kleine groepjes van 2 of 3 personen. Vraag de cursisten om hun verwachtingen voor de activiteit te bespreken, vraag ook naar angst en hoop. Verzamel de reacties van de groepen door het verzamelen van gelijksoortige hoop, vrees en verwachting en koppel dit terug aan de groep. Groep weet kent elkaars angsten en hoop.

Wat doe ik ermee
Ik hou van dingen doen en ook teams bezig te zien. Omdat men door het doen inzicht krijgt wat er met elkaar gebeurt. Met teamicebreakers zie ik dat in een team de afzonderlijke leden zich ontspannen en ik zie de verhoudingen in de groep.

ICT tip
Snel je computer op slot willen zetten: Druk gelijktijdig de windowstoets in en de letter L ( van lock) Windowstoets:


Pontrain zastáva živé tréningy skupinovej dynamiky a teambuildingu a koučing začínajúcich podnikateľov: čo teraz!. Blog Pontrainu ponúka argumenty z oblasti koučingu a skupinovej dynamiky. Pontrain sa chce deliť o poznatky, prezentovať dojmy a prispieť k inovovaniu a vylepšovaniu metodík. Každý blog hovorí o jednej téme, čo s ňou robí Pontrain a čo môžete urobiť vy.

Linkedin

Twitter

Facebook

Website Pontrain.nl


<span>%d</span> blogerom sa páči toto: