Archív pre október, 2012

Conflicthantering Omgang

Hoe kom je uit een conflict?
In de vorige blog noemde ik vier manieren om met conflicten om te gaan.
•    Ontlopen
•    Compromis zoeken/ samenwerken
•    Toegeven
•    Doordrukken

De manier die je kiest is afhankelijk van wie jezelf bent, maar ook de omstandigheden.
En vergeet niet:
Wie tegen zijn wil wordt overtuigd, denkt er nog precies hetzelfde over. Een nieuw conflict is dus in de maak.

Zorg dat je goed voor ogen hebt wat je wil en waar je je bevindt, voordat je naar een oplossing werkt.
Kenmerken van situaties waarbij de conflicthanteringsstijlen het meest effectief zijn
Ontlopen
1.    Het onderwerp is onbelangrijk.
2.    Je ziet geen kans je doel te bereiken.
3.    De mogelijke kosten wegen niet op tegen de mogelijke baten.
4.    De ander is een heel onredelijk persoon, en het zal zeker uitlopen op ruzie.
5.    Je wil het conflict even uitstellen, om allebei af te kunnen koelen, of om meer informatie te verzamelen, of om meer macht te verkrijgen, of omdat dit een ongunstig moment is (bijvoorbeeld
omdat de kinderen erbij staan).
6.    Een derde persoon kan het conflict effectiever hanteren.
7.    Hetgeen waar het meningsverschil over gaat heeft een onderliggende oorzaak; het conflict gaat eigenlijk over iets diepers.

Voordeel: je steekt er geen energie in.
Nadeel: Vermijden is geen verstandige strategie als je privé of zakelijk ook na het conclict met de ander te maken hebt. Het conflict blijft gewoon liggen en kan op ieder ander moment weer opspelen.

Compromis zoeken- samenwerken
1.    Je hebt begrip voor elkaars standpunt, en allebei de standpunten zijn belangrijk.
2.    Je bent afhankelijk van elkaar. Je moet het allebei eens zijn met de oplossing om er samen mee verder te kunnen gaan.
3.    Er is voldoende tijd en energie beschikbaar.
4.    Jullie zijn allebei positief gemotiveerd om de onderlinge relatie te verbeteren.
5.    Je twijfelt erover wie van jullie gelijk heeft, het probleem is te complex.

Voordeel: je werkt naar een resultaat waar jullie je beiden in kunnen vinden.
Nadeel: je komt niet altijd tot een optimale oplossing, het is een compromis.

Toegeven
1.    Er moet snel wat gebeuren.
2.    Jij vindt het onderwerp onbelangrijk.
3.    Je hebt ongelijk of je weet er niet genoeg van.
4.    Je wil krediet opbouwen bij de ander, zodat hij later bij dingen die voor jou belangrijk zijn toe zal geven, of je wil gewoon in een positief blaadje komen.
5.    Je denkt dat je toch zal gaan verliezen als je doorzet. De ander heeft betere argumenten, kan het beter brengen, of heeft meer macht (bijvoorbeeld omdat ze in de meerderheid zijn).
6.    Je denkt dat de inhoud van het meningsverschil voor de ander belangrijker is dan voor jou.
7.    Je bent bang dat een conflict de relatie tussen jou en de ander zal benadelen, en deze relatie is belangrijk voor je, of de andere persoon is heel belangrijk (bijvoor-beeld een ouder).
8.    Je bent moe, en hebt geen zin om erover te twisten.

Voordeel: je bouwt er sociaal krediet mee op en bewaart er de vrede mee.
Nadeel: soms kan het aanpassen minder handig zijn: dan laat je je iets in de maag splitsen waar je niet achter staat. Mensen die niet zo assertief zijn, kiezen vaak voor toegeven als strategie.

Doordrukken
1.    Er moet snel wat gebeuren.
2.    Het onderwerp is heel belangrijk voor je.
3.    Je weet heel zeker dat je gelijk hebt en de ander niet.
4.    Je denkt dat je het conflict zal winnen, want je hebt betere argumenten, of je hebt meer macht.
5.    Het is niet leuk, maar het moet nu eenmaal gebeuren.
6.    Wat de nader nastreeft is gevaarlijk.
7.    Je wil niet toegeven omdat de ander altijd zijn mening doordrukt.

Voordeel: je hebt grote kans gelijk te krijgen, je houdt volledig vast aan je eigen belang.
Nadeel: Vechten is geen handige strategie als je later nog wilt samenwerken. Bovendien kun je het alleen doen als je degene bent met de meeste machtsmiddelen tot je beschikking. Vechten is vaak een vaste stategie voor mensen die niet assertief zijn, maar agressief.

Wat doe ik ermee
Door deze manieren voor ogen te houden, vermijd ik situaties waar ik later spijt van heb. “Even tot tien tellen”, en tijdens het tellen kiezen voor een geschikte manier, helpt en zorgt dat de angel uit een conflict gaat.

ICT tip
Microsoft Ecxel
Navigeren tussen tabbladen:
Zitten in een Excelsheet meerdere tabbladen en wil je van de een naar de ander, da hoef je niet steeds met je muis te klikken.
Toets tegelijkertijd de <CTRL> en <Page Down> toets om  een tabblad  (naar rechts) verder te gaan;
Toets tegelijkertijd de <CTRL> en <Page Up> toets om een tabblad terug (naar links) te gaan.

Advertisement

Conflicthantering vier manieren

Elk mens komt wel eens in een conflict terecht. Niet leuk, maar niet te vermijden.
Een conflict is meer dan dat je met een ander van mening verschilt.
Want daarnaast luister je niet meer goed naar elkaar, en is het moeilijk om aardig voor de ander te zijn.
Bij een conflict zit het verschil dus ´dieper’.

Een uitleg van het woord conflict:
“Alle verschillen van mening die er zijn tussen personen of groepen met personen. Men is hierbij direct betrokken, of een derde partij hierin”.

Allemaal ellende, zijn conflicten nog ergens goed voor en hoe kom je eruit?
•    Het is je wel duidelijk waar alle betrokkenen voor staan;
•    Je weet  je grenzen. Omdat iemand daar overheen is gegaan, heb je een conflict;
•    Je weet wat je aan wie hebt. Dus nieuwe allianties, maar ook dat je bepaalde mensen niet meer ziet, of niet meer mee samenwerkt.

Vergeet niet:
Wie tegen zijn wil wordt overtuigd, denkt er nog precies hetzelfde over. Een nieuw conflict is dus in de maak.

Zorg dat je goed voor ogen hebt wat je wil, voordat je naar een oplossing werkt.
Dus:
Voorrang voor Eigen belang
•    Als je jouw belangen erg belangrijk vindt;
•    Als je voldoende machtsmiddelen hebt;
•    Als de kans op ‘winnen’groot is.
Voorrang voor het belang van de ander
•    Als de relatie met de ander heel belangrijk is;
•    Als de belan¬gen van de ander ook belang¬rijk zijn;
•    Als de kans op verliezen groot is.

Vier omgangsmanieren

1.    Ontlopen

Je staat onverschillig tegenover de belangen van een ander en die van jezelf. Je maakt je niet druk om de onderlinge rela¬tie, maar ook niet of je zelf wel aan je trekken komt. Je bent er helemaal op gericht om een confrontatie te voorkomen.

2.    Compromis zoeken- samenwerken

Je wil zowel je eigen belangen als die van de ander nastreven. Hiervoor probeer je de argumenten van beide partijen boven tafel te krijgen, misverstanden op te helderen, tegenstellin¬gen duidelijk te maken, en een gezamen¬lijke oplossing te vinden. Dit is een ideale manier van omgaan met meningsverschil¬len, maar er zijn wel ideale omstandighe-den voor nodig.

3.    Toegeven

Je probeert de relatie met de ander goed te houden, zelfs al gaat dat ten koste van je eigen belangen. Hierbij probeer je gemeenschappelijke dingen te benadrukken, en geef je in alles toe.

4.    Doordrukken

Je probeert je eigen belangen door te drukken. Je kunt dit openlijk doen door gebruik van argumenten of zelfs van machts¬middelen. Je kunt dit ook op een subtiele en minder zichtbare manier doen. Erg belangrijk bij dit gedrag zijn een goede timing een aanpak, en een objectieve houding. Doordrukken voor gezamenlijk belang wordt vaker geaccepteerd dan voor je eigen belang.

De volgende keer meer over het ‘hoe’ van deze vier manieren

Wat doe ik ermee
Bij een verschil van mening ging ik er vroeger vaak met ‘gestrekt been in’, dus doordrukken. Hoewel ik dan op korte termijn mijn zin had, kreeg ik het resultaat van gekwetste ego’s vaak naderhand weer terug. En het kostte me veel energie.
Hoewel het nog geen natuurlijke houding is, varieer ik nu tussen het zoeken van compromissen en toegeven. En, ‘toegegeven’, dit kost minder energie en de relaties blijven goed.

ICT tip
Microsoft Excel
Teksten in Excel netjes onder elkaar te krijgen:
kies een veld, typ een tekstregel, toets dan tegelijkertijd de <ALT> en de ENTER- toets aan het einde van elke regel; zo komt alles onder elkaar.

Kennismakingspresentatie. Wie is de mens achter de cursist

Hè nee, weer een voorstellingsrondje”. Die zin heb je wel eens gehoord bij het begin van een bijeenkomst of cursusdag, wanneer een groep onbekenden ‘moet’ vertellen wie ze zijn.
Om te voorkomen dat je plichtmatig iedereen afgaat en men nauwelijks luistert wat de ander zegt probeer dan eens een kennismakingspresentatie.
De cursist kent de materie, immers het gaat over zichzelf. Gericht vertellen wie en wat je bent.
Dat is dus wat anders dan “Hallo ik ben Els en ik woon …”.

Je cursist houdt een presentatie van 1 minuut en vertelt daarin:
•    Wat is mijn functie
•    Wat kenmerkt mij?
•    Waarom ben ik hier?
Twee anderen observeren en geven elk heel kort ( 1 minuut) aan wat zij gehoord en  begrepen hebben.

Tweeledig doel: de cursist oefent voor een groep en krijgt terug wat van zijn presentatie is blijven hangen.

Tijdsduur: 3 minuten per cursist

Wat doe ik ermee
Altijd ben ik nieuwsgierig naar wie de mens achter de cursist is. Maar bij een gewoon kennismakingsrondje krijg ik maar weinig te zien en heeft niet iedereen hetzelfde podium.
Door zo’n korte presentatie zie ik van iedereen eenzelfde basisinfo. En de cursistengroep zit op een speelse wijze gelijk in de training.

ICT tip
Microsoft Word.
Selecteren. Je kunt met je muis een woord, regel- of alineadeel selecteren.
Wanneer je je muis minder wil gebruiken, selecteer je met toetsencombinaties.
Het is een combinatie van twee (of drie toetsen) toetsen.

 • Zorg dat de cursor op de plek staat waar je wil beginnen; dan:
 • De Shift toets en…

•    Selectie letters of woord : pijltje naar rechts ( of links, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie woord of woorden: CTRL toets en pijltje naar rechts ( of links, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie zin of alinea: END toets ( of Home, ligt er aan welke kant je op wil)
•    Selectie alinea: END toets en dan pijltje naar beneden

Meer Word? Kijk op:

Communicatie Feedback Ontvangen en Geven

em>”Wat je van iemand vindt, kun je naar de Gevonden voorwerpen brengen”.
Tegeltjeswijsheid, maar wel waar.
Want wat heeft de ander aan jouw mening, wanneer je het niet vertelt?
En als je het vertelt, hoe dan?
Feedback dus.

Feedback is een mededeling aan iemand, welke hem informatie geeft over hoe zijn gedrag wordt waargenomen, begrepen of ervaren.
Lange zin.
Korter:
Feedback geef je wanneer de ander hier ontvankelijk voor is.
Tips voor feedback GEVEN

 • Beschrijf de waarneming ( dus NIET wat je interpreteert)
  “IK- boodschap”: Ik zie, ik hoor. Vraag ook: Herken je dat?
 • Beschrijf het effect (waardeoordeel)
  Ik merk, ik voel, ik vind. Vraag ook: kun je je dat voorstellen?
 • Geef aan wat je wil, wenst
  Ik wil, ik wens
 • Afspraken maken ( optioneel)

Aspecten van Feedback

 • Wees concreet en specifiek;
 • Gebruik de IK vorm;

Tips voor Feedback ONTVANGEN

 • Actief Luisteren ( de KLUTS *);
 • Verwerken;
 • Keuze ( dus om er wat mee te doen);
 • Bedanken.

*)Wat is de KLUTS:
Kijken
Luisteren
Uitvragen
Toetsen
Samenvatten
Ook voor deze kluts geldt: raak hem niet kwijt

Valkuilen bij feedback ontvangen:

 • Verdedigen (“Ja maar…”, want dit betekent “Nee, want…”);
 • Verklaren ( daarmee ontken je de boodschap);
 • Persoonlijk oppakken cq. opvatten;
 • Overpakken ( dus: “Nu ik je toch spreek, vorige week zei jij nog…..”).

Zie ook het boek Groepsdynamica door Jan Remmerswaal

Wat doe ik ermee
Zelfs ik ben mens, jawel,  en heb mijn oordeel soms snel klaar. Dan borrelt een irritatie wel eens op. Maar dat voel ik wel aankomen. Dan denk ik aan wat ik ècht waarneem en aan de kluts. Dat brengt me weer tot de essentie en creëert een rustmoment.
De irritatie verdwijnt en het oordeel is weer objectief.

ICT tip
Microsoft Excel
Ben je met een excelsheet bezig en wil je een nieuwe sheet voor je neus:
Toets dan tegelijkertijd de CTRL- toets en de N-toets. Er verschijnt dan een nieuwe sheet,
waarbij de sheet waarin je bezig was, gewoon op de achtergrond open blijft staan.

Meer Excel? Kijk op:

Communicatie Ontvangers en Zenders

Communicatie is het proces van ideeënuitwisseling.

Jij laat iets zien ( in woord, beeld of gebaar) en een ander kijkt.
Communicatie bestaat uit minstens drie delen: de boodschap, de zender en de ontvanger.
De zender en ontvanger wisselen elkaar af.

Ontvanger:
Geeft de zender ruimte voor de boodschap.
Zender:
Verbaal,  20 %van de boodschap.
Dit bestaat uit:
•    Inhoud
•    Structuur
•    Accent
•    Kort & Bondig
Non-verbaal, 80% van de boodschap
Dit bestaat uit:
•    Houding
•    Uitdrukking
•    Gebaren
•    Oogcontact
•    Lichamelijke verzorging
Para-verbaal
•    Stem
Status
•    Hoe kom je over
Met de status kun je ‘spelen’.
Indien je bij een voor jou onbekende groep komt, dan heb je eerst een lage status, want  je bent als gast in andermans ruimte. Gedurende de bijeenkomst/  de training (bijvoorbeeld: je toont je deskundigheid ) maak je je status hoger.

Wees congruent in wat je doet en zegt
Dus de boodschap en houding moet in één lijn zijn.

Wijze van Communiceren
Zender:
Non verbaal
•    Expressie
•    Relatie
•    Appèl (aandacht)
Ontvanger:
Luistert actief:
•    Kijken
•    Luisteren
•    Uitvragen
•    Toetsen
•    Samenvatten
Kortom de KLUTS

Soorten vragen:
•    Gesloten vraag ( Ja of nee?);
•    Suggestieve vraag ( dit is leuk hè?);
•    Retorische vraag ( Dit vindt u toch ook niet?);
•    Reflecterende vraag ( ik begrijp dat jij dit ook zo vindt?).

Wat doe ik ermee
Een cursistengroep verwacht van mij dat ik de expert ben, of in ieder geval hen een eind op weg kan helpen.
Ik wil ze zeker op koers brengen, maar liever nog hen laten merken dat zij zelf veel meer weten dan zij  denken. Zo ben ik zelf ook opgegroeid, met het besef dat ik mijn eigen Wikipedia ben.
Dus bij oefeningen en vragen gebruik ik vaak reflecterende vragen. De vraagsteller graaft dan in zijn eigen geheugen en ervaring en komt dan vaak al met een eigen mooie oplossing.

ICT tip
Microsoft Excel
Wil je in Ecel je gehele werkblad in één keer selecteren toets dan tegelijkertijd:
CTRL- toets en de A- toets


Pontrain zastáva živé tréningy skupinovej dynamiky a teambuildingu a koučing začínajúcich podnikateľov: čo teraz!. Blog Pontrainu ponúka argumenty z oblasti koučingu a skupinovej dynamiky. Pontrain sa chce deliť o poznatky, prezentovať dojmy a prispieť k inovovaniu a vylepšovaniu metodík. Každý blog hovorí o jednej téme, čo s ňou robí Pontrain a čo môžete urobiť vy.

Linkedin

Twitter

Facebook

Website Pontrain.nl


%d blogerom sa páči toto: